Home Lịch sử - văn hóa

Lịch sử - văn hóa

Rock Việt được hình thành ở miền Nam Việt Nam từ những năm 1960, khi những người lính viễn chinh Mỹ đến Việt Nam, họ mang theo cả văn hóa, lối sống kiểu Mỹ. Khi đó, ban đầu là để...
Đầu thập niên 1960, ở miền Nam Việt Nam chưa có vô tuyến truyền hình, phải đến năm 1966 mới thành lập đài truyền hình ở Saigon. Thời điểm này người ta chủ yếu đón chờ thông tin từ...