Đôi lúc nghĩ trời sinh một mình ta là đủ Vì đám đông quấy bẩn nước hồ đời Nhưng nghĩ lại trời sinh thêm bè bạn Để choàng vai ấm áp cuộc rong chơi Những người yêu thơ, đặc biệt là thơ của...