Có lẽ dân Saigon không ai là không một lần ghé biển Vũng Tàu. Khắp dải đất miền nam có thêm nhiều bãi biển khác nữa, có thể đẹp hơn Vũng Tàu, như Mũi Né (Phan Thiết), Ninh Chữ...